Vadītāja ekselence

Programma vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri ir gatavi izvirzīt un sasniegt ambiciozus mērķus biznesā. Šī ir iespēja pilnveidot uzņēmuma pārvaldi un vadītāju līderības profesionālās iemaņas.
Treniņu vada: finanšu eksperte, vairāku uzņēmumu īpašniece un vadītāja ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi, biznesa un personīgas efektivitātes trenere.
ILZE SEISUMA

Ik gadu patstāvīgi pilnveidojas, iegūstot starptautisku pieredzi vadot, asistējot un mācoties pasaules mēroga treniņos un apmācībās. Izstrādājusi treniņu programmas biznesa un personīgajai izaugsmei.Realizējusi pārmaiņu procesus uzņēmumos, biznesa un personīgās efektivitātes mijiedarbībā radot pamatu jauniem sasniegumiem un izaugsmei

Dzīves kredo

Radošs enerģijas ieguldījums

Programmas saturs

Vadītāja kompetences novērtējums un attīstības plāns

Vadības stili, efektīvam vadītājam nepieciešamo kompetenču izvērtēšana, instrumenti darbinieku kompetenču novērtēšanai un attīstībai, uzņēmumu pārmaiņu vadība,  uzņēmums kā dzīvs organisms un pamata stūrakmeņi u.c


Mērķu uzstādīšana

Efektīva mērķu formulēšana, prioritāšu izvirzīšana, SMART, efektīva atgriezeniskā saite, projektu vadības process, u.c.


Efektīva komunikācija

Uzticamu attiecību veidošana, efektīvu  jautājumu uzdošana, pārliecināšanas spēju attīstīšana, u.c. 

Motivācija - vērtības, cilvēks savā vietā

Darbinieku vērtību izzināšana, vadības stilu pielietošana, metaprogrammas, materiālā un nemateriālā motivācija, motivējoša darba samaksas sistēma u.c.


Komandas veidošana un radošā vide komandā

Komandas attīstības etapi, projekta noslēgums kā jauna projekta sākums, komandas vērtības, efektīva sapulču vadīšana, radošās vides uzturēšana u.c.

Uzskaite un finanses uzņēmuma vadītājiem

Uzskaites jēga un sistēmas veidošana. Pamatprincipi veiksmīgu attiecību veidošanā ar naudu jeb naudas enerģija.

Zināšanu integrācija - pārmaiņas ilgtermiņā

Atbalstošās vides radīšana, pārmaiņu ieviešana ilgtermiņā, uzdevumi un mērķi pēc treniņa.

Investīcija izaugsmē

1800€ +PVN

Maksa par 1 dalībnieku par 

3. mēnešu

profesionālās izaugsmes programmu

Kā notiek treniņš?

Apmācību kurss sastāv no:

  • teorijas blokiem,
  • praktiskām nodarbībām,
  • radošiem uzdevumiem,
  • individuāliem treniņiem,

pateicoties kuriem dalībnieki saņem nepieciešamās zināšanas un prasmes uzņēmuma vadīšanā.

Pirms treniņa individuālās pārrunās dalībnieki uzstāda sev mērķus 3 mēnešiem, pilda mājas darbus un praktiskus uzdevumus treniņa laikā un atbalsta tikšanās reizēs risina konkrētus uzdevumus (case studies), padziļinot un nostiprinot iegūtās zināšanas.

Kādus rezultātus iegūšu treniņa beigās?

Straujāku un efektīvāku virzību uz saviem mērķiem

Attīstīsiet savas profesionālās un personīgās kompetences

Sasniegsiet rezultātus īsā laika periodā 


Uzlabosiet prasmes izvirzīt prioritātes un deleģēt uzdevumus


Palūkosieties uz uzņēmuma strukturēšanu un vadīšanu kā dabisku un integrētu sistēmu


Izstrādāsiet reālu darbības plānu un sāksiet to realizēt


Jaunas idejas biznesā

Iepriekšējo dalībnieku atsauksmes

“Viegli uztverami, daudz instrumenti kuri ir reāli pielietojami jebkurā uzņēmumā un situācijā. Jūtos daudz pārliecinātāka kā vadītāja”

SIA "TRT"

“Esmu ieguvusi daudzus instrumentus, kas palīdzēs organizēt manu biznesu daudz efektīvāk, vienlaicīgi uzlabojot arī attiecības kolektīvā, palīdzot arī darbiniekeim atrast savu vietu manu un mūsu kopīgā mērķa realizācijā.”

SIA “Ideal fashion”

“Treniņš ļauj paskatīties uz "neatrisināmām problēmām" no cita punkta un pašā situācijā atrast risinājumu.”

Ingars Pilmanis

“Treniņš ir vienkārši SUPER - ļauj saprast prioritātes darbā un veltīt tam laiku, lai sasniegtu. Trijos mēnešos ir auguši darba rezultatīvie rādītāji.”

Dainis Zaltans

“Ieguvu iedvesmu jauniem izaicinājumiem un instrumentus to realizācijai.” 

Ruta Kande


 .