Praktiskais seminārs uzņēmumu vadītājiem

Jaunajos nodokļu džungļos”


2019.gada sākums strauji tuvojas un kā jau katru gadu, tas nāk ar izmaiņām nodokļu piemērošanā un dažādos nodokļu normatīvajos aktos, kas paredz stingrāku uzņēmumu finanšu kontroli un nodokļu administrēšanu. 

Pēc daudzkārtēja partneru lūguma, koncentrēti un profesionāli par aktualitātēm un jautājumiem, kas svarīgi lēmuma pieņemšanas procesā, finanšu ekspertes Ilzes Seisumas sagatavotajā vienas dienas seminārā “Jaunajos nodokļu džungļos”.

Aktuālās tēmas:

  • gads ir pāgājis jaunā UIN likuma modelī – atziņas, biežāk pieļautās kļūdās un, protams, iespējas,
  • dividendes un ārkārtas dividendes - likuma normas un iespējas,
  • nesaimnieciskie izdevumi un dividendēm pielīdzināmās izmaksas,
  • UIN nodokļa samazinājums par iepriekšējo periodu nesegtajiem zaudējumiem, 
  • personāla ilgtspējas pasākumi –  ko var un ko nevar attiecināt uz šiem izdevumiem, 
  • ziedojumi jaunā UIN likuma ietvaros, 
  • aizdevumu ierobežojumi,
  • algu un autoratlīdzības aprēķini un nodokļu likmes 2019. gadā,
  • kapitāla pieauguma nodoklis un likmes, 
  • ienākumu veidi, kuri summējas IIN likmes piemērošanai.  

Viss , kas jāzina uzņēmuma vadītājam par savām finansēm, un to, kādu rezultātu mana rīcība šodien  atnesīs nākotnē. 


Investīcijas

100 eiro + PVN

Kad: 10. janvārī - latviešu valodā,

15. janvārī - krievu valodā

plkst. 9:00-14:00, pēc plkst. 14:00 atbildes uz jautājumiem.

Kur: Burtnieku ielā 36, Rīga

Apmaksājot dalību līdz 28. Dec 2018 saņem atlaidi 30%


REĢISTRĒTIES

Apmācības vada Ilze Seisuma 

Finanšu eksperte, vairāku uzņēmumu īpašniece un vadītāja ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi, biznesa un personīgas efektivitātes trenere. Ik gadu patstāvīgi pilnveidojas, iegūstot starptautisku pieredzi vadot, asistējot un mācoties pasaules mēroga treniņos un apmācībās. Izstrādājusi treniņu programmas biznesa un personīgajai izaugsmei. Realizējusi pārmaiņu procesus uzņēmumos, biznesa un personīgās efektivitātes mijiedarbībā radot pamatu jauniem sasniegumiem un izaugsmei

 .